سایت ماهشهر

آدرس : خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 . پتروشیمی مارون

کد پستی : 6353169311

تلفن : 06152295000

دورنگار : 06152295008

دفتر اهواز

آدرس : اهواز ، کیلومتر 30 جاده اهواز ، ماهشهر، واحد بازیابی اتان

شماره تماس : 0613449705

دورنگار :‌ 0613449706

دفتر تهران

آدرس : تهران- شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان سیف- کوچه هفدهم- پلاک 2

کد پستی : 1466883855

شماره تماس : 02186759814

دور نگار : 02186759080

شماره تماس واحد بازرگانی (فروش) : 02186759241

 
ارسال پیام