جشن با شکوه غدیر خم به مناسبت دهه ولایت در شرکت پتروشیمی مارون 4 تیر 1403

جشن با شکوه غدیر خم به مناسبت دهه ولایت در شرکت پتروشیمی مارون 4 تیر 1403

محل برگزاری: جشن با شکوه غدیر خم به مناسبت دهه ولایت در شرکت پتروشیمی مارون 4 تیر 1403

1403/04/04