مجتمع پارک پروپیلن کوثر - انتخاب 5 طرح برتر در میان 33 طرح پیشران شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مجتمع پارک پروپیلن کوثر - انتخاب 5 طرح برتر در میان 33 طرح پیشران شرکت ملی صنایع پتروشیمی این طرح در قالب مشارکت با قدر السهم 51 درصدی پتروشیمی مارون با مجموعه خصوصی و بعنوان بخشی از طرحهای پیش ران صنعت پتروشیمی جهت تولید 5 محصول استراتژیک اکریلیک اسید، پلی ال، ابرجاذب پلیمری، ای پی دی ام و پروپیلن گلایکول در مجاورت مجتمع مارون در ماهشهر تعریف و دانش فنی کسب مقدمات عملیاتی شدن طرح در دست اجرا می باشد. میزان سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی مارون 25 میلیون یورو و پیش بینی تاریخ بهره برداری طرح در سال 1406 می باشد.