تقدیر از پتروشیمی مارون در جشنواره خیرین مدرسه ساز

تقدیر از پتروشیمی مارون در جشنواره خیرین مدرسه ساز به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل پتروشیمی مارون ، جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خورستان با حضور مسئولان ذی ربط برگزار گردید در این همایش از سوی دکتر خانمحمدی ؛ رییس سازمان نوسازی مدارس کشور از خدمات ارزشمند دکتر امین امرایی؛ مدیرعامل پتروشیمی مارون در راستای کمک به فضاهای آموزشی و پرورشی و هم چنین اعتلای فرهنگ و دانش این استان با اهدا لوح سپاس و تندیس تقدیر به عمل آمد.