《پتروشیمی مارون، پایبند به توسعه؛ متعهد به مسئولیت های اجتماعی》

《پتروشیمی مارون، پایبند به توسعه؛ متعهد به مسئولیت های اجتماعی》 شرکت پتروشیمی مارون با حضور در دومین اجلاس سالانه ی یکصد برند برتر، با رویکرد ایفای مسئولیت های اجتماعی، موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس گردید. شرکت پتروشیمی مارون، این تندیس را به پاس خدمات متنوع، متعدد و متمایز، در حوزه های گوناگون مسئولیت اجتماعی نظیر فرهنگی، آموزشی، محیط زیست، توسعه ی زیرساخت و جامعه محور دریافت نمود در سال گذشته پتروشیمی مارون با دریافت تندیس بین المللی مسئولیت اجتماعی در ارزیابی جهانی، پایبندی خود به مسئولیت های اجتماعی را به اثبات رساند و این تندیس گواه تداوم این مسیر مهم است. 《روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون》

.