مديريت محتوا
سایت ماهشهر

آدرس : خوزستان، ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت 2 . پتروشیمی مارون

کد پستی : 6353169311

تلفن : 06152295000

دورنگار : 06152295027

تلفن دفتر مدیرعامل : 06152295100
 
دفتر اهواز

آدرس : اهواز ، کیلومتر 30 جاده اهواز ، ماهشهر، واحد بازیابی اتان

شماره تماس : 0613449705

دورنگار :‌ 0613449706

دفتر تهران

آدرس : تهران- شهرک غرب- میدان صنعت- خیابان سیف- کوچه هفدهم- پلاک 2

کد پستی : 1466883855

شماره تماس : 02186759814

دور نگار : 02186759080

 
دفتر بازرگانی

آدرس : خوزستان- ماهشهر - منطقه اقتصادی پتروشیمی - سایت 2 - پتروشیمی مارون

کد پستی : 6357147762

شماره تماس مدیر بازرگانی : 06152295230

دور نگار مدیر بازرگانی : 06152295004

 پست الکترونیکی : Commercial@mpc.ir
 
 
 
 
دفتر بازاریابی و فروش

آدرس : تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2

کد پستی : 1466883855

شماره تماس واحد بازاریابی و فروش : 02186759241

دور نگار واحد بازاریابی و فروش : 02186759081

 پست الکترونیکی : Commercial-teh@mpc.ir
 
 
 
دفتر مهندسی فروش (پیگیری شکایات مشتریان)

آدرس : خوزستان-ماهشهر-منطقه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2- پتروشیمی مارون

کد پستی : 1466883855

شماره تماس مهندسی فروش : 06152295243

دور نگار مهندسی فروش : 02186759084

 پست الکترونیکی : se@mpc.ir
 
 
right
 
دفتر حسابداری فروش

آدرس : خوزستان-ماهشهر-منطقه اقتصادی پتروشمی-سایت2- پتروشیمی مارون
کد پستی : 6357147762
شماره تماس : 06152295783
دورنگار : 02186759299
پست الکترونیکی : sas@mpc.ir
 
 
right
 
 پیگیری فکس از دبیرخانه مرکزی

شماره تماس :06152295755
 
 
 
 
دفتر امور پیمانها

آدرس : خوزستان- ماهشهر - منطقه اقتصادی پتروشیمی - سایت 2 - پتروشیمی مارون

شماره تماس  : 06152295140


 
 
 
 
 
 
 
 
ارسال پیام خطایی در بارگزاری ماژول رخ داده است. با مدیر سایت تماس بگیرید