مجتمع پتروشیمی مارون

تلفن : 52295000-061

دورنگار :52295027-061

ایمیل : CEO@MPC.IR

کدپستی : 6356178721

آدرس: خوزستان - ماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 - پتروشیمی مارون

 

کارخانه بازیابی اتان

تلفن:  34497705-061

دورنگار:  34497706-061

ایمیل: CRP@MPC.IR  

کدپستی:  --

آدرس:  کیلومتر 30 جاده اهواز ماهشهر - واحد - بازیابی اتان

 

دفتر مرکزی

تلفن :  86759814-021

دورنگار :  86759080-021

ایمیل : CEO-TEH@MPC.IR

کدپستی : 1466883855

آدرس : تهران - شهرک غرب -میدان صنعت - خیابان حسن سیف - نبش کوچه هفدهم- پلاک 2 

 

واحد : بازاریابی و فروش

تلفن:86759241-021 , 52295249-061

دورنگار:  86759081-021 , 86759082-021

ایمیل:COMMERCIAL@MPC.IR , COMMERCIAL-TEH@MPC.IR

 

واحد:مهندسی فروش و رسیدگی به شکایات مشتریان

تلفن: 86759236-021 , 86759233-021

دورنگار: 86759084-021

ایمیل: SE@MPC.IR

 

واحد: دبیرخانه مرکزی ماهشهر

تلفن: 52295755-061

دورنگار:52295027-061

ایمیل:Indicator@mpc.ir

 

واحد: حسابداری فروش ماهشهر

تلفن: 52295212-061

دورنگار: 86759299-021

ایمیل: SAS@MPC.IR

 

واحد:حراست ماهشهر

تلفن:52295136-061

دورنگار : 52295068-061

ایمیل : SECURITY@MPC.IR

 

واحد:امور حقوقی و قراردادها

تلفن: 52295140-061

دورنگار: 52295006-061

ایمیل: tenders@mpc.ir