توسعه پایدار طبیعت پاک

00:00:00
1397/12/26
 

فعالیتها و پروژه های انجام شده در راستای حفظ محیط زیست

 

 

 

1.     اقدامات انجام شده در خصوص کنترل آلاینده های هوا و کاهش آلودگی

الف. فعالیتهای انجام شده به منظور کنترل و بهسوزی فلرها

شرکت پتروشیمی مارون علیرغم انجام کنترل شرایط عملیاتی ، تعمیرات پیشگیرانه ، چک های دوره ای سیستم های ابزار دقیق و برنامه مدون کالیبراسیون تجهیزات به منظور جلوگیری از ایجاد خطا در تجهیزات و بروز فلرینگ ، پروژه هایی را درجهت کنترل و بهسوزی فلرها انجام داده است که عبارتند از :

«اتصال فلرهای واحد الفین و آفسایت بمنظور کنترل و کاهش بدسوزی فلرها در زمان توقفات اضطراری : با انجام این پروژه از طریق توزیع مناسب جریان گاز در فلرهای ذکر شده و تزریق مناسب بخار ، نسبت به کنترل و کاهش بدسوزی فلرها اقدام می گردد .

«استفاده از waste gas واحد EO/EG به عنوان سوخت بویلرها و جلوگیری از فلرینگ گازهای مازاد به میزان تقریبا 1/1 تن در ساعت.

«ارسال +C3 مازاد به بندر امام به منظور جلوگیری از فلرینگ در زمانهای اضطراری .

«بازیابی اتیلن ازگازهای مشعل واحد EO/EG با استفاده از سیستم غشایی با توجه به اینکه بخشی از گازهای ارسالی به فلر واحدEO/EG ، اتیلن می باشد ، با انجام این پروژه، اتیلن از این گازها بازیابی شده و به عنوان خوراک واحد استفاده می شود.

«مجهز نمودن فلرها به دوربین های مدار بسته با کیفیت HD به منظور کنترل بهسوزی آنها.

«تعویض تیپ فلر واحد الفین به منظور کنترل بهسوزی گازهای فلر شده .

ب.فعالیتهای انجام شده در جهت کنترل و حذف آلاینده های شیمیایی هوا و سایر موارد

این شرکت علاوه بر کنترل شرایط عملیاتی و جلوگیری از انتشار ونت های فرایندی ، پروژه هایی را جهت کنترل برخی آلاینده های منتشره به هوا انجام داده است که عبارتند از :

«پروژه خرید،نصب و راه اندازی سیستم کمپرس سازی گاز CO2 در واحد اتیلن گلایکول به میزان 20 تن در ساعت به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین بازیابی و استفاده به عنوان خوراک اولیه پتروشیمی فن آوران .

«پروژه جمع آوری و حذف گازهای آلی فرار (VOC) متصاعد شده از حوضچه های پساب واحد تصفیه خانه و سوزاندن به روش RTO برای اولین بار در کشور که در دست اقدام می باشد . 

«نصب سیستم های پایش لحظه ای بر روی خروجی دودکشهای منابع احتراقی به منظور کنترل مناسب عملیات احتراق و پایش لحظه ای آلاینده های خروجی .

2.    اقدامات انجام شده در خصوص کنترل پساب های صنعتی و جلوگیری از آلودگی روان آبها

این شرکت به منظور مدیریت پساب ها و جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی اقداماتی را در قالب پروژه های اقدام اصلاحی انجام داده است که عبارتند از :

«احداث واحد تصفیه خانه پساب صنعتی با هزینه ای بالغ بر 470 میلیارد ریال که در اسفند ماه 96 راه اندازی شده است .

«پروژه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات در unit 24 واحد الفین جهت کنترل کمی و کیفی پساب تولیدی با هزینه ای بالغ بر 5/5 میلیارد تومان .

«پروژه تصفیه و بازیافت زیر ریز برجهای خنک کننده وساخت مخزن خاکی به حجم 45000 مترمکعب جهت نگهداری آبهای بازیافت شده .

«طرح مطالعاتی و اجرایی ZLD (Zero Liquid Discharge) به منظور بازیابی آب دور ریز سیستم R.O با استفاده سامانه خود جوش نمک زدایی که در حال انجام است . 

«مسدود نمودن کانال جنوبی روان آبهای خروجی مجتمع ، جمع آوری پسابها و ارسال به تصفیه خانه به منظور جلوگیری از تخلیه هرگونه پساب آلوده به خور .       

       

3. اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت پسماندها

 

«شناسایی و طبقه بندی پسماندهای مجتمع وکدگذاری آنها مطابق با کدگذاری EPA و سیستم هماهنگ شده منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و تعیین روش دفع اصولی آنها .

«تدوین دستورالعملها و روش های اجرایی در زمینه مدیریت پسماندها از قبیل:  روش اجرایی فروش پسماند ،دستورالعمل مدیریت پسماند و پیاده سازی آنها در سطح مجتمع .

«اجرای عملیات تفکیک پسماندها از مبداء در مجتمع جهت دفع اصولی و ایجاد سیستم اتوماسیون مدیریت دفع پسماند به منظور نظارت مناسب بر تفکیک از مبداء تا دفع نهایی .

«دفع پسماندهای صنعتی قابل بازیافت از طریق شرکتهای ذیصلاح و مورد تایید سازمان محیط زیست .

«دفع اصولی پسماندهای غیر قابل بازیافت و امحاء آنها از طریق عقد قرارداد با شرکتهای امحاء کننده مورد تایید سازمان محیط زیست .

4.   توسعه فضای سبز

 

ایجاد فضای سبز به میزان 5/5 هکتار در داخل مجتمع و 5/4  هکتار در خارج از مجتمع .