تاریخ 1401/11/01         ساعت 00:00     گروه خبری عمومی

پیام تبریک دکتر امرائی به مناسبت بیست وچهارمین سالگرد تاسیس پتروشیمی مارون