صفحه اصلی > فروش محصولات و خدمات مشتریان > محصولات > HIGH-DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PLANT > EX 3-100S
EX 3-100S

EX 3-100S
License Grade Code HM CRP 100 N

Product Description:
“EX3-100s” is a high density polyethylene with 1-Butene as co monomer. It is Natural outstanding ESCR, high impact strength, outstanding hydrostatic strength for PE 100 class.


Applications:

  • Pipe extrusion PE 100 class
  • Industrial and pressure pipe, Gas pipe, drinking water pipe
  • relining, fittings

Typical data
PROPERTY TEST METHOD UNIT TYPICALVALUE*
Mass density (23 C) ISO 1183 g/cm3
0.948
Melt Flow Rate (190 C/5,0kg) ISO 1133 g/10min
0,22
Melt Flow Rate (190 C/21,16kg) ISO 1133 g/10min
6,2
FRR(21,6/5)
-
27
Stress at Yield ISO 527 Mpa 23
Flextural Creep Modulus
(4point,1min)
DIN 19537-2 Mpa
1050
Tensile Modulus
(23 C,v=1mm/min,secant)
ISO 527 Mpa
850
Stress at Break ISO 527 Mpa
36
Elongation at Break ISO 527 %
>1000
Elongation at Yield ISO 527 %
10
Softening Temperature ISO 306 C
74
Brittle Temperature ASTM D746-72 C
<-80
shore D hardness ISO 868
62
ESCR in full notch creep test
(80 C,2%Arcopal)
ISO CD 16770 h@4.0 Mpa 400
Impact strength (23 C) ISO 179/1eA Kj/m2 25
S4 Test (RCP) ISO DIS 13477 bar PC >20
Notch Test (SCG) ISO DIS 13479 Mpa h@4.0   >1000
Hydrostatic strength test (80 C) ISO 1167 Mpa h@4.6 >15000
VN - Cm3/g >360
FNCT (950C, 4.0MPa) - h
>5000
  • Typical values: not to be constructed as specifications.
  • Recommended melt temp. 190~220 c