آگهی مناقصه عمومی

مناقصه

محل دریافت مستندات: مستندات را به ایمیل های مشاهده شده در تصویر بفرستید

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/10/03 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/10/12

وضعیت:

اتمام

بیشتر

ضخامت سنجی واحد الفین پتروشیمی مارون

مناقصه

محل دریافت مستندات: برای دریافت اسناد , مدارک مربوطه ( نامه آمادگی و فیش واریزی ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند . تلفن : 52295140 061

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/10/06 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/10/15

وضعیت:

اتمام

بیشتر

ارائه کلیه خدمات راهبری ، تهیه ، طبخ و سرو غذا براساس برنامه غذایی جهت کارکنان شرکت پتروشیمی مارون

مناقصه

محل دریافت مستندات: برای دریافت غیر حضوری اسناد , مدارک مربوطه ( نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی و آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال اسناد ) را به آدرس پست الکترونیکی tenders@mpc.ir ارسال نمایند

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1402/09/22 لغایت پایان وقت اداری روز 1402/09/29

وضعیت:

اتمام

بیشتر

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد.

گالری تصاویر

برپایی نخستین همایش مشتریان پتروشیمی مارون